Obrázek: Jan D. Bláha
GIS I (GIS II) - Docházka, prezentace semestrálních projektů
autor Jan D. Bláha - Pátek, 30. květen 2014, 21.42
 
Znovu upozorňujeme ty studenty, kteří mají více než tři absence, že musí doložit potvrzením od lékaře, proč se cvičení nezúčastnili. V opačném případě nemají splněnou docházku a nemohou předmět absolvovat (viz příloha)
Poslední termín prezentací
semestrálních projektů je v letošním akademickém roce následující: 5.6. od 13 hodin (v délce trvání podle potřeby).
Na termíny prezentací není třeba se zapisovat. Minimálně 24 hodin před prezentací je třeba nahrát přes IS STAG soubory v požadované podobě (viz disk K v učebně 413). Absolvování prezentace a schválení projektu je nutné k písemnému závěrečnému testu!
za vyučující předmětu GIS I (GIS II) JD Bláha