ki
Promoce - informace
autor Informace z katedry - Středa, 18. červen 2014, 14.51
 
Vážení studenti, zasílám odkaz na informace o promoci
http://sci.ujep.cz/clanky/promoce-ls-2014-vetrsue.html?PHPSESSID=77cdcaf8ca327809d566bfde2af1cf07 vč. jmenného seznamu.
Jen extra upozorňuji na časový posun III. skupiny (z 15.00 posunuto na
14.30 hod.)!!!
Jana Jandáková, sekretářka KGEO