ki
doc. Boltižiar - výuka
autor Informace z katedry - Pátek, 26. září 2014, 13.08
 
Vážení studenti, bloková výuka doc. Boltižiara (P511 a P524 Krajinné plánování) proběhne 13. - 14.10.2014.
Jana Jandáková, sekretářka KGEO