Obrázek: Jan D. Bláha
Prezentace rozpracovanosti BP a DP (termín odevzdání 11/2015)
autor Jan D. Bláha - Středa, 28. leden 2015, 11.02
 
Vážení studenti,
v příloze je uveden harmonogram prezentace rozpracovanosti BP a DP těch studentů, jejichž práce by měly být k obhajobě předloženy v listopadu 2015.
Žádáme studenty, aby se v daném termínu dostavili k prezentaci, ideálně s půlhodinovým předstihem.

Pro studenty bakalářského studia: zápočet z předmětu BP I bude udělen po prezentaci, dosud neodevzdané úkoly předmětů BP I, resp. BP v geografii bude možné odevzdávat přes IS STAG v rámci předmětu BP II, resp. BP v geografii.
JD Bláha a SR Kučerová