Obrázek: Jan D. Bláha
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: zápis předmětů P208 a P229 (pro předměty P203 a P223 neplatí)
autor Jan D. Bláha - Úterý, 3. únor 2015, 08.37
 
Vážení studenti,
žádám všechny, kdo budou žádat o uznání docházky, nechť se odepíší z rozvrhovaných skupin v pondělí, neboť blokují místa těm, kdo dosud neměli možnost předmět navštěvovat. Pro studenty s uznanou docházkou je určena speciální nerozvrhovaná skupina v IS/STAG. Děkuji za pochopení.
JD Bláha, garant předmětu