ki
doc. Boltižiar
autor Informace z katedry - Úterý, 17. únor 2015, 07.47
 
Vážení studenti, gratuluji, uspěli jste. Jirotková - 3, Hrnčířová - 2, Pikl - 3, Vlčková - 2, Žáčková - 2.
Přineste si prosím všichni indexi do 19.2. k zapsání známek.
Jana Jandáková, sekretářka KGEO