ki
Informační seminář k BP a DP (LS 2016/2017)
autor Informace z katedry - Středa, 15. březen 2017, 15.22
 
Vážení studenti,
již příští týden ve středu (22. 3. 2017) od 13 do 14.30 hodin v učebně CN-152 (malá aula) proběhne setkání s povinnou účastí k předmětům Bakalářská práce II a Diplomový seminář II a pro studenty dvouoborového studia, kteří budou odevzdávat práci pod katedrou geografie. Seminář je od letošního akd. roku zároveň součástí předmětů určených k přípravě ke SZZK.
Při tomto setkání budou účastníkům sděleny informace o odevzdávání a obhajobě kvalifikačních prací. Setkání se mohou zúčastnit i ti, kdo nemají ani jeden z výše uvedených předmětů zapsán, ale potřebují informace k odevzdání práce. Informace jsou i v práci Poláčková (2013) - tj. nebudou je poskytovat jednotlivcům ani garanti předmětů, ani sekretářka katedry.

Ti, kdo se setkání nezúčastní, budou muset absolvovat zápočtový test.

SR Kučerová a JD Bláha (garanti předmětů)