Obrázek: Jan D. Bláha
Bakalářská práce I ze zimního semestru - poslední zápisy zápočtů
autor Jan D. Bláha - Čtvrtek, 12. březen 2015, 19.34
 
Vážení studenti,
poslední možnost zápisu zápočtu do indexu z předmětu Bakalářská práce I bude během KH dne 24. 3. (odpolední KH odpadají)! K ukončení předmětu musí být odprezentována práce v rámci prezentace rozpracovanosti + podepsaný formulář od vedoucího práce s hodnocením a přiměřeným počtem konzultací za ZS (u dubnových 3, u listopadových 1-2).
Platí pro všechny studenty!!! Studenti odevzdávající práci v listopadu 2015 a později sice mohou úkoly ze ZS plnit i během LS v rámci předmětu Bakalářská práce II, ale zápočet ze ZS musí mít v indexu. Ti, co nebudou mít zápočet v indexu, si zapíší předmět BP I následující akd. rok.
JD Bláha