ki
Promoce PřF 2015
autor Informace z katedry - Středa, 24. červen 2015, 12.05
 
Vážení studenti, v příloze najdete časový harmonogram promocí.
Jana Jandáková, sekretářka KGEO