Obrázek: Jan D. Bláha
Prezentace rozpracovanosti kvalifikačních prací (podzim 2015)
autor Jan D. Bláha - Neděle, 26. červenec 2015, 23.27
 

Vážení studenti,
pro prezentaci rozpracovanosti prací stanovujeme následující termíny:
1) pro absolvování předmětu BP II úterý 8. 9. 2015 od 13 do 16 hodin,
2) pro absolvování předmětu DP II úterý 25. 8. od 13 do 14.30 hodin a středa 26. 8. od 14 do 16 hodin.

Nazapomeňte si s sebou donést vyplněný a podepsaný formulář BP II, resp. DP II od Vašeho vedoucího práce a index!
Bližší info a harmonogram se jmény naleznete v příloze.

SR Kučerová, JD Bláha