Obrázek: Jan D. Bláha
Odevzdávání starých verzí úkolu (Geografická kartografie)
autor Jan D. Bláha - Sobota, 7. listopad 2015, 10.13
 
Vážení studenti, staré verze úkolů je třeba v případě opravy na nový list dodat s novou verzí.Pokud jste tak neučinili, dodejte je na příštím cvičení.
1. úkoly s hodnocením o?x budou k dispozici k nahlédnutí. Pokud se však jedná o druhou verzi úkolu, není již možné úkol opravovat.
JD Bláha