Obrázek: Jan D. Bláha
VK Interdisciplinární přístupy ke kartografické tvorbě - nabídka pro LS 2015/2016
autor Jan D. Bláha - Neděle, 3. leden 2016, 12.41
 

Vážení studenti, v příloze najdete nabídku letošního ročníku volitelného předmětu se zkratkou IPKT (KGEO/0142). Protože v letáku není explicitně uvedeno, upozorňuji na požadavek dovednosti práce z GIS, který bude stvrzen minimálně absolvováním předmětu GIS I (KGEO/P208 resp. KGEO/P229), tj. studenti 1. ročníku bakalářského studia nechť si předmět nezapisují, u studentů magisterského studia se rámcová dovednost práce s GIS předpokládá.
JD Bláha