Obrázek: Jan D. Bláha
Zápisy zápočtů a zkoušek (JD Bláha)
autor Jan D. Bláha - Pondělí, 8. únor 2016, 21.19
 
Vážení studenti,
ti, kdo mají nárok na zápočet, příp. i zkoušku a nemají zápis v indexu, nechť se dostaví v časech k tomu určených: úterý 9.2. od 15 do 16.30 hodin. Ve stejném čase lze nahlédnout do neúspěšných testů z G. kartografie. V jiných časech nebudou zápisy provedeny, index lze s označením místa zápisu ponechat i na sekretariátu katedry geografie.
JD Bláha