ki
Environmentalistika
autor Informace z katedry - Neděle, 2. říjen 2016, 21.03
 
Informace k předmětu Environmentalistika - viz příloha.
Předmět je určen pro studenty negeografických oborů (studenti geografie jeho náplň absolvovali v jiných předmětech).
Tomáš Matějček