Obrázek: Jan D. Bláha
Volby do Akademického senátu UJEP (23. 11. 2016)
autor Jan D. Bláha - Pátek, 18. listopad 2016, 09.38
 
Vážení studenti,
ve středu 23.11. od 10 do 15 hodin proběhnou u vstupu do budovy fakulty volby do obou komor Akademického senátu UJEP (senát univerzity). Pokud vám to jen trochu vaše časové možnosti umožní, zúčastněte se voleb. Je to totiž jeden z nástrojů, jak můžete ovlivňovat dění na škole, na níž studujete. Do studentské komory za PřF kandiduje z vašich řad Martin Roub, kterého znáte. Určitě bude rád za vaši podporu.
JD Bláha, člen AS PřF UJEP