ki
Diplomový seminář I a Bakalářská práce I
autor Informace z katedry - Úterý, 29. listopad 2016, 10.09
 
Vážení studenti,
připomínám, že v rámci kurzů DSI a BPI proběhnou zítra "skupinové terapie" s vedoucími prací (pokud si s Vámi Vaši vedoucí nedohodli jiný náhradní termín). Zároveň oznamuji, že 7. 12. se uskuteční závěrečný společný DSI a BPI tradičně dle rozvrhu v učebně 152. Obsahem bude jednak formální stránka práce včetně úpravy grafických prvků, zároveň bude představena osnova prezentace rozpracovanosti BP/DP, které proběhnout v lednu či únoru.
S. R. Kučerová