ki
Předměty v LS spojené s přípravou na SZZ
autor Informace z katedry - Úterý, 31. leden 2017, 22.07
 
Vážení studenti,
od akd. roku 2016/17 je pro ty studenty, kteří budou mít v LS zapsány předměty P603 (Příprava k obhajobě BP a SZZ) nebo M401 (Příprava k SZZ a obhajobě DP), výuka těchto předmětů rozvrhována. První hodina se uskuteční v učebně CN-152 ve středu 22.2. od 13 hodin. Účast zapsaných studentů je povinná. Pro studenty dvouoborového Bc. studia a studenty NMgr. učitelského studia je účast v rámci setkání pouze doporučena.
JD Bláha a SR Kučerová, garanti předmětů