ki
Územní plánování a regionální politika
autor Informace z katedry - Středa, 22. únor 2017, 15.34
 
Vážení studenti,
v mailové komunikaci zřejmě nastala chyba. Obdrželi jste od dr. Hrušky e-mail, že se máte dnes 22. 2. dostavit na cvičení, ale do místnosti 412 nepřišel kromě kolegy Kettnera nikdo. Další tři studenti (Mizera, Přikrylová a Semrád) čekali u místnosti 227, kde se v pátek koná přednáška. Všichni čtyři jmenovaní mají tedy účast na dnešních cvičeních splněnou, ostatní mají neomluvenou absenci. Chtěla jsem se s Vámi domluvit osobně na eventuálním přesunu výuky z pátka na středu 15.00-17.00, protože někteří z Vás říkali, že se jim tato změna nehodí. Tento pátek 24. 2. od 8.00 do 10.00 se tedy sejdeme a proběhne rozvrhovaná výuka a to se sledovanou prezencí. Se všemi přítomnými definitivně domluvíme možný přesun přednášky z pátka na středu. Kdo se nedostaví, bude mít další neomluvenou absenci a jeho neúčasti rozumíme tak, že je mu lhostejno, zda se přednáška bude konat ve středu nebo v pátek.
Silvie R. Kučerová