ki
VK 0153
autor Informace z katedry - Neděle, 17. září 2017, 15.54
 

Vážení studenti,

máte-li zájem o netradiční výběrový kurz, můžete si zapsat VK 0153 Ekosystémové služby vých. Krušnohoří. V průběhu semestru nebude probíhat rozvrhovaná výuka, ale budou se konat tři akce společně s německými studenty. První je mapování vegetace v Liberci 21.-24. září 2017 (náklady na pobyt jsou hrazeny z projektu). V případě dotazů mi kdykoliv napište.

Jiří Riezner