ki
Komplexní SG výzkum
autor Informace z katedry - Středa, 8. únor 2012, 17.34
 
Studenti Boček, Soukup, Šoupal, Šulc (doplněk) odevzdají své práce v tištěné a zároveň elektronické podobě dne/do 21.2.2012. (V době dovolené využijte kaslík na sekretariátu katedry.) Děkuji. Posová