ki
Písemný test z předmětů GIS I a GIS II - předtermín
autor Informace z katedry - Středa, 29. únor 2012, 13.44
 
Studenti, kteří v loňském akademickém roce navštěvovali předmět GIS II, splnili docházku a odprezentovali projekt, budou mít možnost zapsat se na předtermín písemného testu z předmětů GIS I a II. Ten se uskuteční dne 25. dubna. Následující den ti, kteří mají z předmětu GIS II zkoušku a úspěšně absolvují test přistoupí k ústní části zkoušky.
Nároky na uznání docházky a projektů lze vznášet výhradně při osobní návštěvě dr. Bláhy. U těch, kteří mají docházku a projekt splněn u mgr. Řeháka, je vyžadováno potvrzení vyučujícím (mgr. Řehákem).
JD Bláha