ki
Téma bakalářské práce se zaměřením na hodnocení kvality map
autor Informace z katedry - Pátek, 9. březen 2012, 22.55
 
V rámci spolupráce s Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze bychom rádi testovali jednoduchý nástroj na vyhodnocování hodnocení kartografických produktů.
Chtěl bych tímto oslovit potenciální zájemce o téma BP. Znalosti informatiky nejsou nijak důležité, důležitý je spíše zájem o kartografické produkty na českém trhu a snaha o hodnocení jejich kvality (srovnávání apod.).
Případní zájemci se mohou přihlásit během mých konzultačních hodin (út 14–15.30 hodin).
JD Bláha