Forschungsprojekte

Agents of Change in Old Industrial Regions in Europe / Volkswagen Stiftung / 2019 - 2021 / Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Implementace mapových dovedností do geografické výuky v rámci nižšího sekundárního vzdělávání / Technologická agentura České republiky: TL02000114 / 2019 - 2021 / PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (hlavní řešitel), doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D., Mgr. Petr Trahorsch

Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání / Grantová agentura České republiky: 16-01003S / 2016 - 2018 / PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.

Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita / Grantová agentura České republiky: 16-02521S / 2016 - 2018 / Doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Percepce restrukturalizujících se území v souvislostech odlišných forem komodifikace / Interní grantová agentura UJEP / 2015 - 2016 / PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D., Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries / Standard Grant of the International Visegrad Fund / 2014 - 2015 / Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.

Regionale Wertschöpfungsketten im Kontext von Biodiversität und Ökosystemleistungen - am Beispiel einer tschechisch - polnisch - sächsischen Kooperati / Deutsche Bundesstiftung Umwelt / 2014 - 2017 / Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Dokumentární data ve výzkumu sociální percepce a adaptačních strategií vůči vybraným historickým přírodním hazardům v České republice / Grantová agentura České republiky; 13-02080P / 2013 - 2015 / Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech / Grantová agentura České republiky; P404/12/1112 / 2012 - 2014 / doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Institucionální spolupráce v regionech jako nástroj překonávání prostorových nerovností v přístupu k elementárnímu vzdělávání / Grantová agentura České republiky; P404/12/P374 / 2012 - 2014 / RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D.

Disturbanční režimy kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří / Interní grantová agentura UJEP / 2011 - 2012 / Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

3D vizualizace zaniklé obce Přísečnice / Interní grantová agentura UJEP / 2010 / Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Post-těžební morfodynamika a krajinně ekologické efekty kamenolomů v Českém středohoří / Interní grantová agentura UJEP / 2010 - 2011 / Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní? / Grantová agentura Akademie věd ČR / 2009 - 2012 / doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Metodika hodnocení sociálních a ekologických souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace / Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; č. 1J 008/04-DP1 / 2004 - 2009 / doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Proměny sociálních struktur na pozadí měnící se kulturní krajiny / Grantová agentura České republiky / 2004 - 2009 / doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.