Research

Research areas

• Evaluation of environmental stress and changes in the landscape

• Landscape potential and natural hazards and risks

• Development and multifunctional land use

• Border areas and cross-border areas in EU context

• Territorial identity

• Restructuring rural areas

• Analysis and evaluation of cartographic works from the user perspective

• Cultural anthropological aspects of cartographic production

• GIS applications and 3s modelling

Research is supported by grant projects assigned by Czech Grant Agency, Czech Ministry of Labour and  Social Affairs, European Union (INTERREG IIIa), and other institutions.Research Projects (recent selection):

Agents of Change in Old Industrial Regions in Europe / Volkswagen Stiftung / 2019 - 2021 / Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Implementace mapových dovedností do geografické výuky v rámci nižšího sekundárního vzdělávání / Technologická agentura České republiky: TL02000114 / 2019 - 2021 / PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (hlavní řešitel), doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D., Mgr. Petr Trahorsch

Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání / Grantová agentura České republiky: 16-01003S / 2016 - 2018 / PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.

Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita / Grantová agentura České republiky: 16-02521S / 2016 - 2018 / Doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Percepce restrukturalizujících se území v souvislostech odlišných forem komodifikace / Interní grantová agentura UJEP / 2015 - 2016 / PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D., Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries / Standard Grant of the International Visegrad Fund / 2014 - 2015 / Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.

Regionale Wertschöpfungsketten im Kontext von Biodiversität und Ökosystemleistungen - am Beispiel einer tschechisch - polnisch - sächsischen Kooperati / Deutsche Bundesstiftung Umwelt / 2014 - 2017 / Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Dokumentární data ve výzkumu sociální percepce a adaptačních strategií vůči vybraným historickým přírodním hazardům v České republice / Grantová agentura České republiky; 13-02080P / 2013 - 2015 / Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech / Grantová agentura České republiky; P404/12/1112 / 2012 - 2014 / doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Institucionální spolupráce v regionech jako nástroj překonávání prostorových nerovností v přístupu k elementárnímu vzdělávání / Grantová agentura České republiky; P404/12/P374 / 2012 - 2014 / RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D.

Disturbanční režimy kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří / Interní grantová agentura UJEP / 2011 - 2012 / Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

3D vizualizace zaniklé obce Přísečnice / Interní grantová agentura UJEP / 2010 / Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Post-těžební morfodynamika a krajinně ekologické efekty kamenolomů v Českém středohoří / Interní grantová agentura UJEP / 2010 - 2011 / Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní? / Grantová agentura Akademie věd ČR / 2009 - 2012 / doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Metodika hodnocení sociálních a ekologických souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace / Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; č. 1J 008/04-DP1 / 2004 - 2009 / doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Proměny sociálních struktur na pozadí měnící se kulturní krajiny / Grantová agentura České republiky / 2004 - 2009 / doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.