RNDr. Mgr. Kristýna Kolaříková

Odborné zaměření: fyzická geografie, pedologie, paleogeografie kvartéru

Místnost: CPTO-4.28, Telefon: +420 475 28 6756 E-mail: kristyna.kolarikova@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Kristýna Kolaříková vystudovala Fyzickou geografii a geoekologii a Učitelství geografie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde v současnosti studuje doktorské studium. Od akademického roku 2020/2021 je odbornou asistentkou na Katedře geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde vyučuje předměty zabývající se fyzickou geografií. Ve svém výzkumu se věnuje problematice spraší a paleopůd a rekonstrukci paleoklimatických změn v kvartéru.

Vzdělání a odborný růst

 • 2013 (Bc.) Univerzita Karlova (Geografie a kartografie)
 • 2013–2014 Univerzita Neuchâtel, Švýcarsko (studijní pobyt)
 • 2015 Univerzita Lausanne, Švýcarsko (stáž)
 • 2016 (Mgr.) Univerzita Karlova (Fyzická geografie a geoekologie)
 • 2018 Univerzita Štrasburk, Francie (stáž)
 • 2019 (Mgr.) Univerzita Karlova (Učitelství geografie pro střední školy)
 • 2019 (RNDr.) Univerzita Karlova (Fyzická geografie a geoekologie)

Odborné aktivity

 • 2018– Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Střední Čechy
 • 2020– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Významné publikace z poslední doby

 • FLAŠAROVÁ, K., STROUHALOVÁ, B., ŠEFRNA, L., VERRECCHIA, E., LAUER, T., JUŘIČKOVÁ, L., KOLAŘÍK, P., LOŽEK, V. (2020): Multiproxy evidence of middle and Late Pleistocene environmental changes in the loess-paleosol sequence of Bůhzdař (Czech Republic). Quaternary International, 552, 4–14.
 • FLAŠAROVÁ, K. (2019). Spraše, svědek prachových bouří z doby ledové. Geografické rozhledy. 28 (3), s. 18–21.

Projekty

 • GA UK č. 1188217 (2017–2019) „Rekonstrukce paleoenvironmentálních změn v pozdním pleistocénu pomocí multiproxy záznamu ze sprašových sérií”, hlavní řešitelka

Členství v odborných organizacích

 • Česká geografická společnost
 • Česká pedologická společnost
 • ECR INQUA Loess Focus Group