doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

Vedoucí katedry / garant jednooborových SP Geografie

Odborné zaměření: geomorfologie, geoekologie, urbánní environmentalistika

Místnost: CPTO-5.52, Telefon: +420 475 28 6777, E-mail: pavel.raska@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 8.00–9.00 a 13.00–15.00


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Pavel Raška vystudoval učitelství historie a geografie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr.) a fyzickou geografii na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D.). Aktuálně působí jako vedoucí pracoviště. Ve své odborné práci se nejprve zaměřoval na problematiku dlouhodobých proměn kulturní krajiny a geomorfologické procesy v krajině, později přesunul těžiště svého výzkumu k historickým a společenským aspektům přírodních rizik a jejich zmírňování. V teoretické rovině kriticky analyzuje koncepty rizika, adaptability a komunitních přístupů, v rovině praktické se zaměřuje na roli územně orientovaných opatření zmírňujících přírodní rizika a bariéry jejich implementace v rámci víceúrovňového vládnutí. Jako expertní konzultant dále spolupracuje s praxí na problematice regenerace urbánních prostor, ochraně přírody a krajiny či rozvoji místních společenství v regionu sz. Čech.

Vzdělání a odborný růst

 • 2005 Mgr. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (učitelství geografie – historie)
 • 2011 Ph.D. Masarykova univerzita, Brno (fyzická geografie)
 • 2017 Doc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha (obecná geografie)

Odborné aktivity

 • 2005-dosud katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
 • 2008-dosud vedoucí Oddělení krajinných syntéz, katedra geografie PřF UJEP
 • 2017-dosud člen Rady pro vnitřní hodnocení UJEP
 • 2019-dosud člen Vědecké rady PřF UJEP a Vědecké rady FŽP UJEP

  Mimo UJEP působí v oborové radě doktorského studijního programu Obecné otázky geografie na UK v Praze a jako člen komisí pro Státní doktorské zkoušky na UK v Praze a MU v Brně.

Významné publikace z poslední doby

 • RAŠKA, P., WARACHOVSKA, W., SLAVÍKOVÁ, L., AUBRECHTOVÁ, T. (2020). Expectations, disappointments, and individual responses: Imbalances in multilevel flood risk governance revealed by public survey. Journal of Flood Risk Management, (IF=3.240). DOI: 10.1111/jfr3.12615
 • RAŠKA, P. (2019). Contextualizing community-based landslide risk reduction: an evolutionary perspective. Landslides, 16(9), s. 1747−1762, (IF=4.252).
 • RAŠKA, P., STEHLÍKOVÁ, M., RYBOVÁ, K., AUBRECHTOVÁ, T. (2019). Managing flood risk in shrinking cities: dilemmas for urban development from the Central European perspective. Water International, 44(5), (IF=1.885).
 • DOLEJŠ, M., NÁDVORNÍK, J., RAŠKA, P., RIEZNER, J. (2019). Frozen Histories or Narratives of Change? Contextualizing Land-Use Dynamics for Conservation of Historical Rural Landscapes. Environmental Management, 63(3), s. 352–365, (IF=2.376).
 • SLAVÍKOVÁ, L., RAŠKA, P., KOPÁČEK, M. (2019). Mayors and “their” land: revealing approaches to flood risk management in small municipalities. Journal of Flood Risk Management, 12(3), e12474, (IF=3.240).
 • http://www.researcherid.com/rid/H-9646-2016

Projekty

Členství v odborných organizacích

 • Česká asociace geomorfologů
 • Česká geografická společnost
 • GeoScape (výkonný redaktor)
 • Moravian Geographical Reports (člen redakční rady)