• Katedra geografie PřF UJEP

Aktuality

28. 3. 2021
Nově akreditované učitelské programy

Ústecký kraj dlouhodobě trápí problém nedostatku aprobovaných učitelů. Proto je velmi dobrou zprávou, že se podařilo znovu akreditovat na dobu 10 let všechny stávající dvouoborové studijní programy zaměřené na přípravu učitelů, a to jak v bakalářském, ...

26. 2. 2021
Geografické přednášky pro školy a veřejnost

V době covid-19 je většina výuky od základních po vysoké školy odkázána na distanční formu. Tato nevýhoda nabízí i některé výhody. Pracovníci katedry geografie PřF UJEP sestavili program vybraných přednášek pro jaro 2021, u nichž umožní přístup žákům, ...

20. 2. 2021
Na pomoc učitelům – výuka regionální geografie

Od března 2019, kdy byla vydána publikace Makroregiony světa: Nová regionální geografie, uplynuly bezmála dva roky. Od té doby tato kniha, u jejíhož zrodu stáli dva naši zaměstnanci doc. Jiří Anděl a doc. Jan D. Bláha a externí spolupracovník katedry ...

11. 2. 2021
Výběrové řízení ERASMUS+

Je pravdou, že doba těmto aktivitám zrovna dvakrát nenahrává. I přesto je otevřen termín pro podání přihlášky na letní praktické stáže a zimní pobyty a to do 25. 2. 2021. Více na https://prf.ujep.cz/cs/3868/vyberova-rizeni-erasmus V případě zájmu se o...

Všechny novinky