• Katedra geografie PřF UJEP

Aktuality

20. 2. 2024
Exkurze do Albánie – Přihlaste se!

Zahraniční exkurze do Albánie proběhne v termínu 8.–18. 9. 2023 a je určena nejen studentům geografie, studentům, kteří se zajímají o cestovní ruch, ale pro všechny studenty na UJEP. Cena exkurze aktuálně činí 10 500,- Kč, mění se v závislosti na napln...

14. 2. 2024
Úspěšné rigorózní zkoušky a obhajoby prací

Katedra geografie má relativně nově možnost uspořádat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr. Díky tomu mohly na naší katedře 6. 2. 2024 proběhnout historicky první zkoušky a obhajoby. Velmi nás těší úspěch obou studentů. Jak Jan Purchard (rozš...

19. 1. 2024
Ocenění absolventů Severočeskou pobočkou ČGS (2023)

Severočeská pobočka České geografické společnosti na přelomu roku podeváté ocenila kvalifikační práce absolventů UJEP v oboru geografie a jí příbuzných oborech. Severočeská pobočka ČGS každoročně oceňuje vynikající kvalifikační práce studentů v obla...

Všechny novinky