• Katedra geografie PřF UJEP

Aktuality

1. 5. 2023
Venkovské školy v Poslanecké sněmovně

Na základě lednové konzultace Silvie R. Kučerové (PřF) a Jana Šmída (FF) s poslancem Parlamentu ČR Martinem Hájkem o výsledcích grantového projektu GA ČR „Žádané školy: Podmínky volby základní školy ve venkovském prostoru“ byl řešitelský tým přizván k ...

28. 4. 2023
Exkurze do Pobaltí – Přihlaste se!

Zahraniční exkurze do Pobaltí proběhne v termínu 7.–17. 9. 2023 a je určena nejen studentům geografie, studentům, kteří se zajímají o cestovní ruch, ale pro všechny studenty na UJEP. Cena exkurze aktuálně činí 9 900,- Kč, mění se v závislosti na naplně...

28. 4. 2023
Promoce

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných a př...

Všechny novinky