• Katedra geografie PřF UJEP

Aktuality

26. 11. 2020
Ocenění kvalifikačních prací Severočeskou pobočkou ČGS (2020)

Dovolujeme si naše příznivce seznámit s letošními výsledky ocenění kvalifikačních prací Severočeskou pobočkou České geografické společnosti. Severočeská pobočka ČGS každoročně oceňuje vynikající kvalifikační práce studentů v oblasti geografie, které...

25. 11. 2020
Jak požádat o katederní stipendium?

Jako každý rok mají studenti možnost požádat o katederní stipendium za činnosti nad rámec jejich studia. Uzávěrka se blíží, proto prosím věnujte pozornost přiloženému dokumentu, kde jsou popsány náležitosti žádosti o přiznání stipendia. Formulář -...

24. 11. 2020
Obhajoby kvalifikačních prací

Obhajoby kvalifikačních prací se uskuteční 1. 12. 2020 od 9:00 (cca do 11:30) v zasedací místnosti katedry geografie (4. patro CPTO). Prezenčně se obhajob mohou zúčastnit pouze členové zkušební komise, vedoucí a oponenti prací a studenti obhajující ...

Všechny novinky