• Katedra geografie PřF UJEP

Aktuality

19. 12. 2021
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací

Obhajoby kvalifikačních prací proběhnou dne 1. 2. 2022 od 8:45 v zasedací místnosti 4.35 (předseda komise doc. Bláha) a ústní část státních závěrečných zkoušek proběhne dne 2. 2. 2022 od 8:30 také v zasedací místnosti 4.35 (předseda komise doc. Anděl)....

11. 12. 2021
Povodně: jsme v tom všichni spolu, ale každý trochu jinak

Oceněná studie kolektivu geografů a environmentálích ekonomů ke zmírňování povodňových rizik Studie autorského kolektivu pod vedením geografa Pavla Rašky v Journal of Flood Risk Management byla oceněna jako highly commended za rok 2021. Sice to ne...

7. 12. 2021
Zemřel doc. RNDr. Jan Charvát, CSc.

Dne 29. listopadu 2021 zemřel ve věku 95 let doc. Jan Charvát, jehož osobnost je spojena především s rozvojem katedry geografie na Univerzitě J. E. Purkyně a katedry geografie na Technické univerzitě v Liberci. Jan Charvát se narodil v roce 1926 v P...

3. 12. 2021
Ocenění kvalifikačních prací Severočeskou pobočkou ČGS (2021)

Dovolujeme si naše příznivce seznámit s letošními výsledky ocenění kvalifikačních prací Severočeskou pobočkou České geografické společnosti. Severočeská pobočka ČGS každoročně oceňuje vynikající kvalifikační práce studentů v oblasti geografie, které...

Všechny novinky