• Katedra geografie PřF UJEP

Aktuality

26. 2. 2021
Geografické přednášky pro školy a veřejnost

V době covid-19 je většina výuky od základních po vysoké školy odkázána na distanční formu. Tato nevýhoda nabízí i některé výhody. Pracovníci katedry geografie PřF UJEP sestavili program vybraných přednášek pro jaro 2021, u nichž umožní přístup žákům, ...

20. 2. 2021
Na pomoc učitelům – výuka regionální geografie

Od března 2019, kdy byla vydána publikace Makroregiony světa: Nová regionální geografie, uplynuly bezmála dva roky. Od té doby tato kniha, u jejíhož zrodu stáli dva naši zaměstnanci doc. Jiří Anděl a doc. Jan D. Bláha a externí spolupracovník katedry ...

11. 2. 2021
Výběrové řízení ERASMUS+

Je pravdou, že doba těmto aktivitám zrovna dvakrát nenahrává. I přesto je otevřen termín pro podání přihlášky na letní praktické stáže a zimní pobyty a to do 25. 2. 2021. Více na https://prf.ujep.cz/cs/3868/vyberova-rizeni-erasmus V případě zájmu se o...

25. 1. 2021
Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Máte rádi svět okolo sebe a chcete mu lépe porozumět? Poznat, jak se v něm prolíná společnost, ekonomika a příroda? Proč je na různých místech svět právě takový, jaký je, a jak pomoci k jeho udržitelnému rozvoji? Přijďte nám s tím vším pomoci a studujt...

Všechny novinky