Odkazy

Aktuální akce a konference (2013–2015)

27th International Cartography Conference - Rio de Janeiro 23.- 28.8. 2015 http://www.icc2015.org/
Rural Schools Research through Europe - Praha 28.-29. 6. 2013 druhý cirkulář semináře
Kongres Evropské společnosti pro sociologii venkova, Florencie (Itálie), 29. 7. – 1. 8. 2013 http://www.ruralsociology.eu/
Regional Studies Association European Conference, Tampere (Finsko), 5. 5. – 8. 5. 2013 http://www.regionalstudies.org/conferences
EUGEO 2013 http://www.eugeo2013.com/
20. kartografická konference - Plzeň (5.-6.9. 2013) http://www.gis.zcu.cz/kartografie/konference2013/
   

Proběhnuvší akce a konference

Symposium „Geographie und Schule“ https://igc2012.org/...id=116
32nd International Geographical Congress - Cologne (26.-30. 8. 2012) https://igc2012.org/frontend/index.php
15. mezinár. konference historických geografů (Praha, 6.-10.8.2012) http://www.ichg2012.cz/en/welcome
23. sjezd ČGS - Brno (3.-7.9.2012) http://geokonference.ped.muni.cz/
20. medzinárodná geografická konferencia, Nitra (10.-11.10.2012)  
Aktivity v kartografii 2012, Bratislava (11.10.2012)  

Informační zdroje a knihovny

Katalogy a databáze pod Národní knihovnou Praha (NKP) http://nkp.cz
Městská knihovna v Praze http://mlp.cz
Geografická knihovna UK ( OPAC) http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/
Knihovna Technické univerzity ve Vídni http://www.ub.tuwien.ac.at/
Knihovna Univerzity ve Vídni http://www.ub.univie.ac.at/
Rakouská národní knihovna http://www.onb.ac.at/
Bavorská státní knihovna http://www.bsb-muenchen.de/

 

 

 

 

 

Odborné časopisy a edice

Geografie - Sborník České geografické společnosti........ http://geography.cz/sbornik/
Informace České geografické společnosti http://geography.cz/informace-cgs/
GeoScape http://geo.ujep.cz/
Kartografické listy (časopis SAV) http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty
Geografický časopis (časopis SAV) http://www.sav.sk/...journal_no=9
Geodetický a kartografický obzor (měsíčník) http://www.cuzk.cz/Dok
GeoBusinness: informace o geoinformatice http://www.geobusiness.cz
 

Geografické a další organizace a uskupení

Česká geografická společnost www.geography.cz
International Geographic Union http://www.igu-online.org/site/
Kartografická společnost České republiky http://www.czechmaps.cz/
International Cartographic Association (ICA) http://www.icaci.org/
Česká asociace pro geoinformace www.cagi.cz
International Map Trade Association (IMTA) http://www.maptrade.org/

Vědecká a odborná pracoviště

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) http://www.cuzk.cz/
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický http://www.vugtk.cz/
Geografický ústav SAV Bratislava http://www.geography.sav.sk
Historický ústav AV ČR http://www.hiu.cas.cz

Geografie a příbuzné obory na blízkých univerzitách

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK v Praze http://www.natur.cuni.cz/geografie
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje http://.../socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj
Katedra fyzické geografie a geoekologie http://.../fyzicka-a-geoekologie
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie https://.../geoinformatika-kartografie
Katedra demografie a geodemografie http://.../demografie-a-geodemografie
Geografický ústav MU v Brně http://www.geogr.muni.cz/
Katedra geografie Pedagogické fakulty MU v Brně http://www.ped.muni.cz/wgeo/
Fakulta životního prostředí ČZÚ http://www.fzp.czu.cz/cs/
Katedra mapování a kartografie ČVUT http://www.fsv.cvut.cz/katedry/...Katedra=153
Katedra geografie v Českých Budějovicích http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/z/
Katedra geografie v Liberci http://www.kge.tul.cz/
Katedra geografie UP Olomouc http://geography.upol.cz/
Katedra geoinformatiky UP Olomouc http://www.geoinformatics.upol.cz/
Institut geoinformatiky v Ostravě http://gis.vsb.cz/
Katedra geografie v Plzni http://www.kge.zcu.cz/
Katedra geomatiky v Plzni http://gis.zcu.cz/
Katedra kartografie, GIS a DPZ v Bratislavě http://gis.fns.uniba.sk/
Ústav systémového inženýrství a informatiky (Pardubice) http://www.upce.cz/fes/usii.html
Forschungspruppe Kartographie, TU Vienna http://cartography.tuwien.ac.at/
Kartographie und Geoinformation, Uni Vienna http://carto.univie.ac.at/
Institut für Kartographie ETH (Zürich) http://www.karto.ethz.ch
Institut für Geographie und Raumforschung (Graz) http://www.uni-graz.at/geowww/
Institut für Kartographie, TU Dresden http://kartographie.geo.tu-dresden.de/
Lehrstuhl für Kartographie München http://129.187.175.5/lfkwebsite/
Fakultät für Geoinformation an der Hochschule München http://www.fh-muenchen.de/home/fb/fb08/

Další odkazy

Zeměpisná olympiáda www.zemepisnaolympiada.cz
Severočeská pobočka ČGS ........................... http://cgs.geograf.cz/
Týden geografie na katedře geografie UJEP http://tyden.geograf.cz/
Geoinformatika.sk http://www.geoinformatika.sk/
Wikipedia - geografie (L. Faigl, student KGEO) http://cs.wikipedia.org/