Výzkumné Centrum geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii (GEOEDU) bylo založeno v roce 2021 na katedře geografie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vznik centra podnítila myšlenka jednotného zastřešení vědecko-výzkumných aktivit zaměstnanců katedry v oblasti školství. Různorodé přístupy a perspektivy, kterými nahlížíme na danou problematiku, vedly ke vzniku dvou samostatných sekcí. V rámci centra je tak zřízena sekce geografie vzdělávání, zabývající se prostorovými aspekty a souvislostmi ve vzdělávání, a sekce vzdělávání v geografii zaměřující se na didakticko-pedagogické aspekty geografického vzdělávání.

Kontakt

Katedra geografie
Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 28 6776
E-mail: silvie.kucerova@ujep.cz