Učebny a vybavení

Centrum virtuální reality a modelování krajiny (CEVRAMOK)

Správce: Petr Meyer

Místnost: CPTO–5.57

Laboratoř výzkumného centra CEVRAMOK disponuje několika stanovišti s moderními technologiemi, které jsou určeny především pro výzkumné a vzdělávací aktivity. Záměrem centra je poskytnout kvalitní zázemí pro výzkumné aktivity zabývající se 3D modelováním, virtuální a rozšířenou realitou či geoinformačními technologiemi. Pro studenty jsou tyto technologie k dispozici skrze vybrané kurzy, při plnění semestrálních úkolů či závěrečných prací.

Stanoviště virtuální a rozšířené reality disponuje vysoce výkonným počítačem, dvěma kvalitními monitory, brýlemi pro virtuální realitu Oculus Rift a dvěma tablety. Stanoviště pro eye tracking je vybaveno stolním počítačem s dvěma konferenčními monitory a mobilním eye trackingem Tobii Pro Glasses 2. Každé ze stanovišť také disponuje softwarovým vybavením pro 3D grafiku (SketchUp, Blender, Unity, Unreal Engine, apod.) a GIS (ArcGIS Pro, ArcGIS Desktop, apod.). Aktuálně jsou v přípravě další dvě stanoviště zaměřené na 3D tisk a aplikace rozšířené reality “Sandbox”.

V místnosti se také nacházejí výstavní prostory katedry, spolu s videoprojekcí a je tedy využívána i pro konferenční a prezentační akce katedry.

Laboratoř geografie cestovního ruchu

Správce: Ivan Farský

Místnost: CPTO–4.41

Kapacita: 24

Laboratoř dedikovaná zejména pro výuku disciplín věnovaných geovědnímu dědictví (část geologické sbírky), geomontánního turismu a cestovnního ruchu obecně. Do budoucna se předpokládá další dovybavení místnosti, aby umožnila tvorbu a experimentální ověřování atraktivity, efektivity či vnímané bezpečnosti produktů cestovního ruchu (např. s využitím mobilního eye-tracking z laboratoře CEVRAMOK).

Laboratoř fyzické geografie

Místnost: CPTO–4.36

Kapacita: 8

Od roku 2007 je na katedře geografie budována laboratoř fyzické a environmentální geografie. Základní motivací k tomuto úsilí byla potřeba modernizovat přístrojové vybavení tak, aby splňovalo stupňující se nároky na zisk přesných dat o různých objektech a procesech v krajině, a dále pak snaha nabídnout studentům geografie prostředky výzkumu, které jsou standardní v praxi. Laboratoř je rozdělena do dvou částí, kdy jedna umožňuje laboratorní výuku (laboratorní stoly pro 12 studentů) a druhá umožňuje práci s vlastními PC či standardní výuku (běžné studentské stoly).

Laboratoř a přilehlý sklad disponuje vybavením pro sběr dat v terénu (totální stanice TOPCON QS3M, turbidimetr TN100IR, elektromagnetický průtokoměr – Valeport 801, mobilní meteorologická stanice WS-STD 1, 4× hlukoměr – VOLTCRAFT®, kalibrátor hlukoměrů – VOLTCRAFT® Schallpegelkalibrator 326, termokamera – FLIR, 3× laserový dálkoměr – Leica DISTO™, digitální výškoměr / dálkoměr / sklonoměr Haglöf L402, tvrdoměrné kladívko – Schmidt hammer NR Proceq®, 2× přírůstkový nebozez Haglöf pro odběr dendrologických vzorků, dendrologická měrka, sada půdních sond, 12× datalogger MINIKIN TH pro mikroklimatický monitoring a záznam teplot a vlhkosti, 3× geologické kladívko, 2× geologický kompas, pracovní oděvy, přilby a svítilny pro práci v podzemních prostorách) a jejich analýzu (sítovací stroj Retsch AS200Control s příslušenstvím; doplněn UZ čističkou pro čištění sít, multimetr CyberScan PCD650). Zařízení je možné pro účely zpracování kvalifikační práce zapůjčit proti podpisu zápůjčního listu.

Součástí je též geologická sbírka sdílená s FŽP UJEP, jejíž vybrané exponáty jsou uloženy v geologickém skladu a ve vybraných místnostech katedry.

Laboratoř geografických informačních systémů (GIS)

Správce: Martin Dolejš

Místnost: CPTO–4.38

Kapacita: 23

Učebna disponuje počítači pro výuku předmětů především orientovaných na geografické informační systémy, dálkový průzkum Země a 3D modelování. K dispozici je 24 stanic. Každá obsahuje nezbytný software pro výuku GIS (ArcGIS Pro, ArcGIS Desktop), dálkového průzkumu Země (Saga) a 3D modelování (SketchUp). Vedle tohoto vybavení nabízí učebna základní statistický software (Statistica, R), geodetický software (Topcon SW), grafické editory a základní kancelářské balíky. Učebna je volně dostupná studentům pro přípravu mimo rozvrhované hodiny.

V případě studijních potřeb mohou studenti požádat o poskytnutí roční licence na produkty ArcGIS a získat tak možnost pracovat z vlastního zařízení.

Služba v učebně GIS:
pondělí 8–10.00
středa 12–13.00
pátek 12–14.00

Formulář pro studenty
Formulář pro zaměstnance

Laboratoř kartografie a grafického designu

Správce: Jan D. Bláha

Místnost: CPTO–4.39

Kapacita: 16

Ústředním záměrem zřízení laboratoře bylo vytvoření specializovaného prostoru pro výuku a praxi v rámci kartografie, kartografické a grafické produkce. V tuto chvíli je laboratoř standardní učebnou se stoly, které umožňují studovat a pracovat ve skupinách nad mapou či jiným kartografickým dílem. Kromě toho jsou k dispozici tři prosvětlovací jednotky PSA 1 Profi určené k prosvětlení dokumentů, výkresů, negativů nebo k případnému zhotovení kopií. V budoucnu se počítá s vybavením několika grafickými stanicemi včetně přiměřeného SW vybavení (zejména grafické programy).

Laboratoř krajinných syntéz

Místnost: CPTO–4.40

Kapacita: 24

Laboratoř představuje místnost určenou zejména pro výuku a výzkum v oblasti krajinného a územního plánování a s nimi spojených metodologických přístupů (geodesign, GIS, participativí techniky).

Laboratoř sociální geografie a didaktiky geografie

Správce: Petr Trahorsch

Místnost: CPTO–4.37

Kapacita: 24

Učebna didaktiky geografie (4.37) je moderně vybavená posluchárna s kvalitní audiovizuální technikou. V učebně nechybí výkonný dataprojektor a nová interaktivní tabule. Studenti učitelství geografie mají k dispozici i řadu dalších didaktických pomůcek, mezi něž patří několik aktuálních tuzemských i zahraničních vydání školních atlasů či učebnic geografie, nástěnných map či softwaru (např. pro práci s elektronickými interaktivními učebnicemi, atlasy či mapami).

Mapová sbírka

Správce: Jan D. Bláha

Místnost: CPTO–4.44

Do mapové sbírky jsou koncentrovány mapy a další kartografická díla, jimiž disponuje katedra geografie, resp. její členové. Kromě nástěnných map, atlasů a mapových listů základní české produkce jsou k dispozici i ukázky kartografických děl ze zahraničí. Zároveň je místnost archivem studentských prací s kartografickým zaměřením.

Studovna

Správce: Pavel Raška

Místnost: CPTO–4.48

V místnosti je umístěna prezenční studovna s nabídkou více jak 500 tuzemských a zahraničních publikací k většině geografických subdisciplín. Zahrnuty jsou převážně novější publikace získané darem, z osobního vlastnictví či projektů. Studentům je k dispozici PC s připojením k bibliografickým databázím.

Služba ve studovně:
pondělí 10–14.00 a 15–18.00
úterý 8–12.00
středa 8–12.00 a 13–17.00
čtvrtek 17–19.00

Katalog publikací ke stažení zde.