Aktivity a spolupráce

Spolupráce

V rámci Univerzity J. E. Purkyně

V oblasti vzdělávání OV 33 – Vědy o Zemi je katedra geografie jedním ze tří klíčových pracovišť na UJEP:

 • Katedra geografie (PřF UJEP)
 • Katedra geoinformatiky (FŽP UJEP)
 • Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FSE UJEP)

Spolupráce se středními školami

Dny geografie (dříve Týden geografie): každoroční listopadový cyklus přednášek, seminářů a projekcí s geografickou tematikou, součásti akce je i GIS Day

Popularizační přednášky pro střední školy

Ukrajina – kdy, kde, co a jak
RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. alias doktor Vševěd
Ukrajinu máme v povědomí jako takovou tu zemi na východě, která ještě není Rusko, ale od něj není až tak daleko; teprve v souvislosti s událostmi posledních měsíců se opět dostala na první stránky novin. Přednáška seznámí s tím, jak tato největší země Evropy (rozlohou větší než Francie či Německo!) vypadá, a vysvětlí v historických souvislostech kořeny nynějšího konfliktu.

Tajný život banánu
Mgr. Jan Píša, Ph.D.
Přednáška se zaměří na to, jak proces globalizace propojuje jednotlivá místa na planetě a jak mezi nimi dochází k nerovnoměrnému rozdělení peněz. Taková propojení budou představena na banánu — místech či geograficky umístěných subjektech, která zajišťují jeho pěstování, dopravu, úpravu a prodej finálními zákazníkovi. Bude jasně znázorněno, jaký podíl na celkové ceně produktu zůstává v místech každého z těchto článků řetězce a bude diskutováno, zda takové rozdělení je spravedlivé.

Principy a fungování GPS
Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.
Co ovlivňuje přesnost naší navigace? Jakým způsobem pracuje a proč nás občas navede tam, kam nechceme? Na tyto otázky bude hledat odpověď příspěvek zabývající se přesností určení polohy pomocí globálních navigačních systémů a kvalitou dat cestní sítě. Rozvede proces získávání a vyhodnocení dat polohy a současné problémy jejich aplikace v mobilních zařízeních. V druhé části pak v návaznosti vysvětlí principy výpočtu trasy a chybovosti podkladů pro tento výpočet.

Současná a zaniklá krajina v 3D prostředí
Mgr. Petr Meyer, Ph.D.
Přednáška se zabývá možnostmi využití 3D grafiky při re/konstrukci současné i zaniklé krajiny. Budou představeny způsoby modelace, vizualizace, prezentace a využití vytvořených 3D modelů v praxi. Zároveň budou žákům prezentovány 3D výstupy, které byly vytvořeny samotnými zaměstnanci i studenty v rámci studia na katedře geografie UJEP v Ústí nad Labem.

Česko očima demografa
Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.
Jak velká je průměrná česká domácnost? Kolika let se pravděpodobně dožijeme? Narodí se mi pravděpodobněji bratříček nebo sestřička? Demografie je sice plná “nudných” čísel, ale zná díky nim odpovědi na spoustu otázek z našeho života, nad kterými nás třeba nikdy ani nenapadlo se zamyslet.

Geografie jídla: o (ne)udržitelnosti zemědělsko-potravinových systémů
Mgr. Zdeňka Smutná
Tématem přednášky je představení současných problémů zemědělsko-potravinového systému, tedy produkce a spotřeby potravin. Studenti budou seznámeni s dopady globalizovaného trhu s potravinami a konvenčních způsobů zemědělství s důrazem na venkov a krajinu. Zároveň budou představeny koncepty, které reagují na tuto situaci a podporují aspekty jako je šetrnost, odolnost, potravinová bezpečnost apod. Studenti se mimo jiné dozví příklady dobré praxe a způsoby, jak oni sami, coby spotřebitelé, mohou přispět k rozvoji udržitelné výroby potravin.

Česko-německé soužití aneb Kdo se měl “líp”?
Mgr. Veronika Kupková
Přednáška s diskuzí na téma nedávných regionálních dějin, které nejpozději v roce 1945 vstoupily do života každé rodiny v severozápadních Čechách. Poválečné vlny nucené migrace navíc ovlivnily mnoho aspektů společenského života, které jsou v Ústeckém kraji “hmatatelné” dodnes. Ale co zůstává, a vidět není? Existuje i dnes stále něco nevyřčené, nepochopené? Jak jsme na tom se stereotypy? A proměňuje se nějak vztah k místu, kde žijeme? Na tyto a další otázky se společně s žáky pokusíme hledat odpovědi, souvislosti a propojení s jejich každodenní realitou.Přednášku je možné doprovodit dokumentárním filmem Generace “N”: Deutschböhme (83”)s návaznou diskuzí a reflexí.

*V případě zájmu kontaktujte příslušné garanty.

Supervize prací středoškolské odborné činnosti (SOČ)

*V případě zájmu kontaktujte příslušné garanty.

V rámci Česka

 • Ústav geoniky AV ČR
 • Univerzita Karlova
 • Masarykova univerzita
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Ostravská univerzita

V rámci zahraničí

 • TU Dresden
 • TU ChemnitzLeibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden
 • AMU Poznan
 • UK Bratislava
 • ÚKE Bratislava
 • Universität Wien a TU Wien
 • Slovenská akadémia vied (Geografický ústav)
 • Cardiff University
 • Middlesex University
 • Wageningen University
 • další vazby na smluvní partnery ERASMUS ad.