Aktivity a spolupráce

Spolupráce

V rámci Univerzity J. E. Purkyně

V oblasti vzdělávání OV 33 – Vědy o Zemi je katedra geografie jedním ze tří klíčových pracovišť na UJEP:

 • Katedra geografie (PřF UJEP)
 • Katedra geoinformatiky (FŽP UJEP)
 • Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FSE UJEP)

Spolupráce se středními školami

Dny geografie (dříve Týden geografie): každoroční listopadový cyklus přednášek, seminářů a projekcí s geografickou tematikou, součásti akce je i GIS Day

Přednášky pro střední školy:

 • Tajný život banánu (Mgr. Vladan Hruška, PhD./Mgr. Jan Píša)
 • Principy a fungování GPS (Mgr. Martin Dolejš)
 • Současná a zaniklá krajina v 3D prostředí (Mgr. Petr Meyer)
 • Česko očima Demografa (Mgr. Kristýna Rybová)

Supervize prací středoškolské odborné činnosti (SOČ)

 • 3D rekonstrukce zaniklé krajiny (Mgr. Petr Meyer)
 • Rozvojové problémy našeho regionu (RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.)
 • Marketing našeho regionu, regionální produkty a regionální značky (Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.)
 • Historický vývoj využití krajiny ve vybraném prostoru (Mgr. Martin Dolejš)
 • Ukrajina – kdy, kde, co a jak (RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.)

*V případě zájmu kontaktujte příslušné garanty.

V rámci Česka

 • Ústav geoniky AV ČR
 • Univerzita Karlova
 • Masarykova univerzita
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Ostravská univerzita

V rámci zahraničí

 • TU Dresden
 • TU Chemnitz
 • Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden
 • AMU Poznan
 • UK Bratislava
 • ÚKE Bratislava
 • Universität Wien a TU Wien
 • Slovenská akadémia vied (Geografický ústav)
 • Cardiff University
 • Middlesex University
 • Wageningen University
 • další vazby na smluvní partnery ERASMUS ad.