Externisté

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

Odborné zaměření: geografie obyvatelstva a sídel, geografie cestovního ruchu a rekreace, problematika druhého bydlení a volného času

E-mail: dana.fialova@natur.cuni.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem

Mgr. Michal Forejt

Odborné zaměření: změny využívání krajiny, historická ekologie

Místnost: CS-409, E-mail: forejtm@fzp.czu.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem

Mgr. Jan Kyselka

Odborné zaměření: ochrana přírody a krajiny, územní plánování

E-mail: jan.kyselka@nature.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem

RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.

Odborné zaměření: regionální geografie Evropy (stř. a JV), dějiny geografie a cestovatelství

Místnost: CS-430, Telefon: +420 475 28 3157, E-mail: martinek_jiri@centrum.cz

Konzultační hodiny: pátek na základě dohody e-mailem

RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.

Odborné zaměření: geografie cestovního ruchu a rekreace, druhé bydlení
Regionální geografie světa – problémové oblasti, Latinská Amerika

E-mail: vagner@natur.cuni.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem

Mgr. Romana Vlachová

Odborné zaměření: právo

Konzultace na základě předchozí dohody