Akademici

Profesoři

prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.

Odborné zaměření: teorie geografie, regionální rozvoj, geopolitické a geoetnické problémy

Místnost: CS-409, Telefon: +420 475 28 3153, E-mail: dostal@natur.cuni.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem

Docenti

doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Zástupce vedoucího katedry / garant dvouoborových SP
Odborné zaměření: sociogeografie, geodemografie a regionální geografie

Místnost: CS-409, Telefon: +420 475 28 3168, E-mail: jiri.andel@ujep.cz

Konzultační hodiny: středa 10.00–12.00, čtvrtek 10.00–11.00

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Rektor UJEP
Odborné zaměření: geoekologie, krajinná ekologie, hodnocení krajiny

Místnost: CS-438, Telefon: +420 475 28 3169, E-mail: martin.balej@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem

doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Odborné zaměření: změny využívání krajiny (LU), zemědělství a venkov, druhé bydlení, geografické vzdělávání

Místnost: CS-408, Telefon: +420 475 28 3153, E-mail: bicik@natur.cuni.cz

Konzultační hodiny: pondělí 10.00–11.00

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy PřF
Odborné zaměření: kartografie, kulturní geografie, vizuální komunikace v geografii

Místnost: CS-440 (KGEO) a CPTO 8.11 (děkanát), Telefon: +420 475 28 3141, E-mail: jan.d.blaha@ujep.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 10.00–11.15

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

Vedoucí katedry / garant jednooborových SP Geografie
Odborné zaměření: geomorfologie, geoekologie, urbánní environmentalistika

Místnost: CS-408, Telefon: +420 475 28 3300, E-mail: pavel.raska@ujep.cz

Konzultační hodiny: pondělí 12.30–14.00, úterý 12.30–14.00

Odborní asistenti

Mgr. Ladislav Bobr

Odborné zaměření: regionální rozvoj, geoinformatika

Místnost: CS-430, Telefon: +420 475 28 3157, E-mail: ladislav.bobr@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 10.00–11.00 a 12.00–13.00 , středa 13.00–14.00

Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.

Člen AS PřF
Odborné zaměření: geoinformatika

Místnost: CS-408, Telefon: +420 475 28 3167, E-mail: martin.dolejs@ujep.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14.00–16.00, středa 13.00–14.00

RNDr. Mgr. Ivan Farský, CSc.

Odborné zaměření: geografie cestovního ruchu, exkurze, obecná fyzická geografie

Místnost: CS-419 (KGEO) a 108 (Klíšská 30), Telefon: +420 475 28 5720 , E-mail: ivan.farsky@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 15.00–17.00 (Klíšská)

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Garant jednooborového SP Geografie střední Evropy / člen AS PřF
Odborné zaměření: rurální geografie, rozvoj venkova, regionální rozvoj, ekonomická geografie

Místnost: CS-431, Telefon: +420 475 28 3136, E-mail: vladan.hruska@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 13.30–15.00, středa 12.00–13.30

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

Prorektorka pro studium (UJEP)
Odborné zaměření: geomorfologie, přírodní rizika

Místnost: CS-408, Telefon: +420 475 28 2278, E-mail: alena.chvatalova@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem

RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.

Odborné zaměření: geografie vzdělávání, geografické vzdělávání, regionální rozvoj

Místnost: CS-441, Telefon: +420 475 28 3152, E-mail: silvie.kucerova@ujep.cz

Konzultační hodiny: středa 10.00–11.00, čtvrtek 9.00–10.00

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Odborné zaměření: biogeografie, životní prostředí, geografické a environmentální vzdělávání

Místnost: CS-441, Telefon: +420 475 28 3151, E-mail: tomasmat@seznam.cz

Konzultační hodiny: úterý na základě dohody e-mailem

Mgr. Petr Meyer

PR koordinátor katedry
Odborné zaměření: geografie vzdělávání, GIS, 3D modelování

Místnost: CS-440, Telefon: +420 475 28 3126, E-mail: petr.meyer@ujep.cz

Konzultační hodiny: pondělí 13.30–15.00

Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.

Tajemník katedry / příprava rozvrhu
Odborné zaměření: fyzická geografie, historická geografie a environmentální dějiny

Místnost: CS-419, Telefon: +420 475 28 3130, E-mail: jiri.riezner@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 14.00–15.00, středa 11.00–13.00

Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.

Odborné zaměření: demografie

Místnost: CS-441, Telefon: +420 475 28 3563, E-mail: kristyna.rybova@ujep.cz

Konzultační hodiny: pátek 10.00–11.00