Akademici

Docenti

doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Garant dvouoborových SP NMgr. studia / člen ediční komise PřF UJEP
Odborné zaměření: sociogeografie, geodemografie a regionální geografie

Místnost: CPTO-4.31, Telefon: +420 475 28 6760, E-mail: jiri.andel@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 10–12:00, čtvrtek 10–12:00 (sudý týden)

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Prorektor pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (UJEP)
Odborné zaměření: geoekologie, krajinná ekologie, hodnocení krajiny

Místnost: CPTO-4.26, Telefon: +420 475 28 6751, E-mail: martin.balej@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Člen etické a ediční komise PřF UJEP, člen RpVH UJEP
Odborné zaměření: kartografie, kulturní geografie, vizuální komunikace v geografii

Místnost: CPTO-4.30, Telefon: +420 475 28 6758, E-mail: jan.d.blaha@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 13–15:00 po předchozí domluvě e-mailem

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

Prorektor pro internacionalizaci (UJEP) / garant jednooborových SP Geografie v NMgr. a PhD. stupni studia
Odborné zaměření: geomorfologie, geoekologie, urbánní environmentalistika

Místnost: CPTO-4.26, Telefon: +420 475 28 6777, E-mail: pavel.raska@ujep.cz

Konzultační hodiny: pondělí 15–16:00

Odborní asistenti

Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.

Odborné zaměření: geoinformatika

Místnost: CPTO-5.53, Telefon: +420 475 28 6769, E-mail: martin.dolejs@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 13–14:00, středa 13–15:00

RNDr. Mgr. Ivan Farský, CSc.

Odborné zaměření: geografie cestovního ruchu, exkurze, obecná fyzická geografie

Místnost: CPTO-8.03, Telefon: +420 475 28 6779, E-mail: ivan.farsky@ujep.cz

Konzultační hodiny: pondělí 9–10:00, úterý 14–15:00

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Vedoucí katedry / Garant jednooborového SP Geografie
Odborné zaměření: rurální geografie, rozvoj venkova, regionální rozvoj, ekonomická geografie

Místnost: CPTO-5.52, Telefon: +420 475 28 6762, E-mail: vladan.hruska@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 13–15:00, středa 12–13:00

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

Prorektorka pro studium (UJEP)
Odborné zaměření: geomorfologie, přírodní rizika

Místnost: CPTO-4.30, Telefon: +420 475 28 6759, E-mail: alena.chvatalova@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem

RNDr. Mgr. Kristýna Kolaříková

Odborné zaměření: fyzická geografie, pedologie, paleogeografie kvartéru

Místnost: CPTO-4.28, Telefon: +420 475 28 6756, E-mail: kristyna.kolarikova@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem

RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.

Garantka dvouoborových SP Geografie, členka etické komise PřF UJEP
Odborné zaměření: geografie vzdělávání, geografické vzdělávání, regionální rozvoj

Místnost: CPTO-5.54, Telefon: +420 475 28 6770 , E-mail: silvie.kucerova@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Odborné zaměření: biogeografie, životní prostředí, geografické a environmentální vzdělávání

Místnost: CPTO-4.29, Telefon: +420 475 28 6757, E-mail: tomasmat@seznam.cz

Konzultační hodiny: úterý na základě dohody e-mailem

Mgr. Petr Meyer, Ph.D.

PR koordinátor katedry
Odborné zaměření: geografie vzdělávání, GIS, 3D modelování

Místnost: CPTO-5.53, Telefon: +420 475 28 6768, E-mail: petr.meyer@ujep.cz

Konzultační hodiny: pondělí 9–10:00, středa 12–13:00

Mgr. Jan Píša, Ph.D.

Člen Akademického senátu UJEP
Odborné zaměření: rurální geografie, ekonomická geografie

Místnost: CPTO-4.27, Telefon: +420 475 28 6753, E-mail: jan.pisa@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 9–10:30, čtvrtek 9–10:30

Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.

Tajemník katedry / příprava rozvrhu
Odborné zaměření: fyzická geografie, historická geografie a environmentální dějiny

Místnost: CPTO-4.28, Telefon: +420 475 28 6755, E-mail: jiri.riezner@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 12–13:00, středa 11–13:00

Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.

Členka AS PřF

Odborné zaměření: demografie

Místnost: CPTO-4.32, Telefon: +420 475 28 6763, E-mail: kristyna.rybova@ujep.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 9–10:00 a 12:30–14:00

Mgr. Zdeňka Smutná

Koordinátorka programu Erasmus+

Odborné zaměření: rurální geografie, ekonomická geografie

Místnost: CPTO-4.27, Telefon: +420 475 28 6753, E-mail: zdenka.smutna@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 15–16:00, čtvrtek 12–14:00

Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

Odborné zaměření: geografické vzdělávání, didaktika primárního přírodovědného vzdělávání

Místnost: CPTO-5.54, Telefon: +420 475 28 6771, E-mail: petr.trahorsch@ujep.cz

Konzultační hodiny: středa 10–11:00, čtvrtek 10–11:00

Mgr. Lukáš Vaverka

Odborné zaměření: fyzická geografie, fluviální geomorfologie a geografické informační systémy

Místnost: CPTO-4.32, Telefon: +420 475 28 6761, E-mail: lukas.vaverka@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 9–10:00, středa 14–16:00