Studentské projekty

1. 1. 2022

Environmentálně motivované regulace v dopravě

Celý název: Environmentálně motivované regulace v dopravě na příkladu středně velkých transformujících se měst ve střední a východní Evropě Interní grantová agentura/studentská grantová soutěž UJEP (2022–2024) Řešitel: Mgr. Ondřej Šmíd Člen týmu: do...

1. 1. 2021

Agrární tvary reliéfu …

Celý název: Agrární tvary reliéfu jako výsledek adaptace tradiční zemědělské výroby na přírodní podmínky horských oblastí Česka Interní grantová agentura/studentská grantová soutěž UJEP (2021–2022) Řešitel: Mgr. Jiří Riezner, Ph.D. Členové týmu: Bc....