Bakalářské a diplomové práce na KGEO (2020/2021)

Vážení studenti, dovolujeme se na Vás obrátit s klíčovými pokyny k Vašim BP a DP. Věnujte jim prosím pozornost!

Úvodní společné setkání

Předměty B504 Bakalářský seminář I a M304 Diplomový seminář I jsou v zimním semestru rozvrhovány společně do místnosti CP-1.04. Pokud to aktuální situace umožní, proběhnou tato společná setkání během semestru čtyřikrát, ve zbývajícím čase budete pracovat na tvorbě Vašich kvalifikačních prací a scházet se s Vašimi vedoucími prací.

Veškeré podmínky budou řečeny na úvodním společném setkání, na kterém byste tedy v žádném případě neměli chybět, už jen z toho důvodu, že docházka je jednou z podmínek zápočtu. O případné změně (změna místa výuky, distanční formát setkání apod.) Vás budeme informovat co nejdříve zde, příp. na webu KGEO a hromadným mailem (pouze zapsané studenty).

Úvodní hodina v CP-1.04 proběhne 7. října od 13 hodin dle rozvrhu. Studenti NMgr., kteří chtějí odevzdávat diplomovou práci na jaře 2021 (a dále) by měli všichni již mít práci zadanou ve STAG. Studenti Bc. studia, kteří se v tomto termínu (jaro 2021+) chystají odevzdávat bakalářskou práci, jsou povinni si během října zvolit téma a vedoucího své bakalářské práce a nejpozději do 6. 11. 2020 (oproti ustanovení KGEO posunuto kvůli změně harmonogramu akd. roku) práci zadat do STAG (podrobnosti budou řečeny na Bakalářském semináři I). Kdo nebude mít práci do 6. 11. zadanou, nebude ji moci odevzdat a obhajovat dříve než v listopadovém termínu 2021!

Dvouoboroví studenti NMgr.

Pokud máte splnit studijní povinnost KGEO/0A00 Diplomová práce z geografie, tj. pokud zamýšlíte odevzdávat svoji diplomovou práci na katedře geografie v jarním termínu 2021+ (duben, červen, listopad 2021), zapište si prosím na ZS 2020/21 tuto studijní povinnost (KGEO/0A00) a navštěvujte spolu s jednooborovými kolegy M304 Diplomový seminář I (viz výše). S ohledem na Vaše další povinnosti (např. účast na Průběžné pedagogické praxi II, ať bude realizována vzhledem k aktuální situaci jakýmkoli způsobem) bude Vaše docházka posuzována jiným způsobem. Zajistěte si však prosím informace, které zazní na dvou úvodních hodinách kurzu Diplomový seminář I.

Kontrola zadání práce studentů, kteří již mají delší dobu zadáno

Na základě ustanovení katedry geografie si dovolujeme připomenout následující pravidlo: U studentů 4. a vyššího ročníku Bc a 3. a vyššího ročníku NMgr studia probíhá každý rok (letos 12. 10. 2020) kontrola zadání práce ve vztahu k dosavadním výsledkům a řešení práce. V opodstatněných případech (téma práce přestává být z důvodu prodlení aktuální, student/ka dlouhodobě nekomunikuje s vedoucím práce apod.) může katedra studentovi/studentce téma odebrat a studenta/studentku o této náležitosti vyrozumí. Student/ka si následně zvolí nové téma, případně nového vedoucího, a to nejpozději do 6. 11. 2020. Pokud jste nekomunikovali se svým vedoucím již několik měsíců (např. půl roku a déle) a máte zájem svoji práci ještě dokončit, ve vlastním zájmu se s ním včas spojte.

Jan Píša a Jan D. Bláha, vyučující předmětů