Start jubilejního ročníku časopisu Geografické rozhledy

Máme radost, že právě vyšlo 1. číslo nového, jubilejního ročníku časopisu Geografické rozhledy, na němž se podíleli i naši geografové. Číslo je věnováno fenoménu hranic, který je úzce spojen i s ústeckým regionem. Přejeme příjemné počtení.

Seznam článků

Úvodník. Geografické rozhledy, 30(1), 3.
Článek (PDF)

Téma

BLÁHA, J. D., SOUKUP, M. (2020): Fenomén hranic v mezioborovém kontextu. Geografické rozhledy, 30(1), 4–7. Článek (PDF)
JENÍČEK, M. (2020): Sněžná čára – prvek horské krajiny i indikátor změn klimatu. Geografické rozhledy, 30(1), 8–11.
LEHEJČEK, J., TUMAJER, J. (2020): Růst a ekologie stromů a keřů na hranici lesa. Geografické rozhledy, 30(1), 12–15.
ŽENKOVÁ RUDINCOVÁ, K. (2020): Hranice v Africkém rohu – zdroj konfliktů i příležitostí. Geografické rozhledy, 30(1), 16–19.
SEIDLOVÁ, A. (2020): Život na hranici mezi Západem a Východem – případ polsko-ukrajinského pohraničí. Geografické rozhledy, 30(1), 20–23.
BÖHM, H. (2020): Přeshraniční spolupráce na Těšínsku ve stínu pandemie. Geografické rozhledy, 30(1), 24–27.

Geografie a škola

JELEN, J., FILIPOVÁ, D. (2020): Zeměpisná olympiáda překročila hranice svých možností. Geografické rozhledy, 30(1), 28–29.
PULEC, J., KADLECOVÁ, K., ZVĚŘINOVÁ, G., HANUS, M. (2020): Lesson Study jako metoda profesního rozvoje učitelů. Geografické rozhledy, 30(1), 30–33.

Věda, výzkum a inovace

MÜLLER, K. B., FRÁNĚ, L. (2020): Euroregiony a jejich přínos k podpoře aktivní hranice a evropské sounáležitosti. Geografické rozhledy, 30(1), 34–37.
MAREK, P. (2020): Česko-moravská hranice v symbolech. Geografické rozhledy, 30(1), 38–41.