Obhajoby kvalifikačních prací

Obhajoby kvalifikačních prací se uskuteční 1. 12. 2020 od 9:00 (cca do 11:30) v zasedací místnosti katedry geografie (4. patro CPTO).

Prezenčně se obhajob mohou zúčastnit pouze členové zkušební komise, vedoucí a oponenti prací a studenti obhajující své práce. Platí omezení maximálního počtu přítomných osob a povinnost dodržet fakultou stanovená protiepidemická opatření. V souladu s požadavky příslušných studijních předpisů budou SZZ a obhajoby ostatním zájemcům veřejně přístupné přes následující link: https://blue.ujep.cz/b/pav-ncu-qix-tu0