Jak požádat o katederní stipendium?

Jako každý rok mají studenti možnost požádat o katederní stipendium za činnosti nad rámec jejich studia.
Uzávěrka se blíží, proto prosím věnujte pozornost přiloženému dokumentu, kde jsou popsány náležitosti
žádosti o přiznání stipendia.

Formulář – žádost o katederní stipendium