Ocenění kvalifikačních prací Severočeskou pobočkou ČGS (2020)

Dovolujeme si naše příznivce seznámit s letošními výsledky ocenění kvalifikačních prací Severočeskou pobočkou České geografické společnosti.

Severočeská pobočka ČGS každoročně oceňuje vynikající kvalifikační práce studentů v oblasti geografie, které byly v uplynulém roce obhájeny na UJEP v Ústí nad Labem a doporučeny státnicovými komisemi. Cílem je jednak upozornit odbornou veřejnost na práce hodné zřetele, jednak motivovat absolventy k další práci pro obor geografie! Ocenění se děje pravidelně u příležitosti Dnů geografie, tedy v listopadu, obvykle během výročního setkání členů pobočky. Letos poprvé zveřejňujeme výsledky touto formou, jelikož se setkání členů pobočky ze známých důvodů neuskutečnilo.

Je nám ctí vás informovat, že letos pobočka ocenila následující práce v kategorii „diplomové práce“:

Dětská pojetí pouště u žáků 2. stupně základních škol (autorka Mgr. Dominika Trhlíková, vedoucí dr. Petr Trahorsch)
Dopad výstavby vysokorychlostní tratě Ústí nad Labem—Praha na dopravní preference cestujících (autorka Mgr. Lucie Urbanová, vedoucí dr. Kristýna Rybová)
Podněstří v současné geopolitice (autor Mgr. František Frolík, vedoucí práce doc. Jiří Anděl)
Přístupy domácností k hospodaření se srážkovou vodou v suburbiích Plzeňska
(autorka Mgr. Kristýna Šefčíková, vedoucí práce doc. Pavel Raška)

Dekrety budou oceněným předány při vhodné příležitosti. Všem oceněným gratulujeme a přejeme hodně štěstí v osobním i profesním životě!


Také v kategorii „bakalářské práce“ letos vznikly práce hodné zřetele, které již byly oceněny nominací do celostátních odborných soutěží, proto si je při této příležitosti dovolujeme zmínit. Jedná se o práce:

Propojení a kartografická vizualizace dat nesourodých datových souborů (autor Bc. Pavel Mlýnek, vedoucí doc. Jan D. Bláha)
Využití starých průmyslových objektů v Liberci a Ústí nad Labem pro účely kreativní ekonomiky a rekreaci (autor Bc. Martin Voslář, vedoucí dr. Vladan Hruška)

Oběma studentům, kteří nyní pokračují v rámci navazujícího magisterského studia, přejeme hodně úspěchů v dalším geografickém bádání!