Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací

Ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2021 se uskuteční obhajoby kvalifikačních prací (pondělí) a ústní část státních závěrečných zkoušek (úterý a středa). Uvedené termíny proběhnou prezenčně pro přímé účastníky, v souladu s požadavky příslušných studijních předpisů budou státní závěrečné zkoušky a obhajoby ostatním zájemcům veřejně přístupné (vyjma hlasování) přes níže uvedené odkazy:

Komise A (doc. Raška): místnost CEVRAMOK, link: https://blue.ujep.cz/b/pav-ncu-qix-tu0

Komise B (doc. Anděl): zasedací místnost katedry, link: https://blue.ujep.cz/b/pav-or4-1hh-iby