Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací

Ústní část státních závěrečných zkoušek a obhajoby kvalifikačních prací proběhnou ve dnech 30.–31. 8. 2021 v místnostech CEVRAMOK (5.57) a zasedací místnost KGEO (4.35).