Zemřel doc. RNDr. Jan Charvát, CSc.

Dne 29. listopadu 2021 zemřel ve věku 95 let doc. Jan Charvát, jehož osobnost je spojena především s rozvojem katedry geografie na Univerzitě J. E. Purkyně a katedry geografie na Technické univerzitě v Liberci.

Jan Charvát se narodil v roce 1926 v Praze a kvalifikaci postupně získal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (RNDr.), Univerzitě Palackého v Olomouci v Praze (CSc.). Habilitoval se z politických důvodů až po sametové revoluci na Univerzitě Karlově v Praze. Za svou profesní cestu vychoval nesčetně skvělých absolventů, převážně učitelů zeměpisu pro základní a střední školy, ale zásadní byly především jeho osobnostní rysy, které i v nelehkých dobách sdružovaly kolektivy pracovišť, na nichž působil. Publikační aktivity reprezentuje učebnice didaktiky zeměpisu, na které se významnou měrou podílel.

Více o doc. Charvátovi se můžete dočíst v Informacích ČGS: 01/2012, s. 83–84 a 02/2016, s. 88–89

Čest jeho památce!