Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací (zima 2022)

Obhajoby kvalifikačních prací proběhnou dne 1. 2. 2022 od 8:45 v zasedací místnosti 4.35 (předseda komise doc. Bláha) a ústní část státních závěrečných zkoušek proběhne dne 2. 2. 2022 od 8:30 také v zasedací místnosti 4.35 (předseda komise doc. Anděl).