Promoce 2022

Podzimní promoce absolventů PřF se uskuteční v pátek  21. 10. 2022 od 10.30 hod., v červené aule MFC. Svou účast závazně potvrďte na e-mail renata.postlova@ujep.cz nejpozději do 30. 9. 2022. Do předmětu zprávy uveďte PROMOCE. Současně s potvrzením o účasti sdělte počet hostů, které byste rádi pozvali.

Pozvánka, včetně pokynů, bude všem promujícím rozeslána e-mailem, začátkem října.