Ocenění absolventů Severočeskou pobočkou ČGS (2022)

Severočeská pobočka České geografické společnosti již poosmé ocenila kvalifikační práce absolventů UJEP v oboru geografie a jí příbuzných oborech.

Severočeská pobočka ČGS každoročně oceňuje vynikající kvalifikační práce studentů v oblasti geografie, které byly v uplynulém roce obhájeny na UJEP v Ústí nad Labem a doporučeny státnicovými komisemi. Cílem je jednak upozornit odbornou veřejnost na práce hodné zřetele, jednak motivovat absolventy k další práci pro obor geografie! Ocenění se děje pravidelně u příležitosti Dnů geografie, tedy v listopadu (seznam prací i z předchozích ročníků).

  • v kategorii „bakalářské práce“ byla oceněna práce:

Geografie herního průmyslu Česka (katedra geografie PřF UJEP, autor Bc. Antonín Čaniga, vedoucí dr. Vladan Hruška)

  • v kategorii „diplomové práce“ byly oceněny tyto práce:

Aplikace vybraných environmentálních parametrů k hodnocení dynamiky svahů na jižním úpatí Krušných hor (katedra geografie PřF UJEP, autorka Mgr. Radka Dužeková, vedoucí doc. Pavel Raška)
Rozvoj ostravského aglomerovaného prostoru (katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP, autorka Ing. Adéla Vajlichová, vedoucí dr. Václav Novák)
Česká menšina a její přínos pro rozvoj města Žitavy (katedra geografie PřF UJEP, autor Mgr. Martin Voslář, vedoucí dr. Vladan Hruška)

Zleva Radka Dužeková, Jan D. Bláha a Antonín Čaniga

Dne 16. listopadu byly v rámci akce Geopivo pořádané EGEA Ústí nad Labem předsedou Pobočky doc. Janem D. Bláhou předány dekrety Radce Dužekové a Antonínu Čanigovi. Zbývajícím dvěma absolventům budou dekrety předány při jiné příležitosti.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme hodně štěstí v osobním i profesním životě!