Výzkum na Papui Nové Guineji pokračuje

Na výzkumnou cestu se po covidové pauze opět vydal doc. Jan D. Bláha z katedry geografie. Společně s kolegy doc. Martinem Soukupem (FSV UK) a prof. Dušanem Lužným (FF ZČU v Plzni) vyrazili na expediční terénní výzkum do provincie East Sepik na Papui Nové Guineji.

Cílem výzkumu je podat svědectví o formách a projevech komodifikace kulturního dědictví a tradic turisticky relativně atraktivní lokality kolem řeky Sepik. Další výzkumnou otázkou je, zda se na návštěvnosti takto exotického regionu projevila pandemie covid-19. Kromě toho máme v úmyslu využít principů reflexe cesty z perspektivy různých oborů,“ přibližuje přímo z prostředí exotického státu doc. Jan D. Bláha.

Během dosavadního průběhu výzkumné cesty se kromě provinčního města Wewak výzkumníci přesunuli přes město Maprik do vesnice Korogo na břehu řeky Sepik. Odtud podnikli cestu na motorizované kánoi k proslulým Chambri Lakes (známé mj. klasickými antropologickými výzkumy Margaret Meadové o genderových rolích v komunitách) do vesnic Kilimbit a Aibom. Po splutí řeky z vesnice Korogo do Angoramu následovala cesta k řezbářům ve vesnici Kambot na pravostranném přítoku Sepiku, řece Keram. Záměr dostat se do vesnice Biwat na řece Yuat bohužel nevyšel z důvodu aktuálně vysoké kriminality.

Prozatím výzkumníci urazili 280 km po souši a 370 km po vodních tocích, což je v kontextu lokálních podmínek dopravní infrastruktury mimořádná vzdálenost.

Všichni účastníci terénního výzkumu si uvědomují, jak důležitá je podpora, v neposlední řadě ta materiální a finanční, ve výzkumných oblastech na druhém konci světa. O to více bychom chtěli poděkovat za možnost využití zázemí Čechům působícím ve Wewaku, tedy Přemyslu Boehmovi, Josefu Halvovi a Janu Vařekovi,“ dodává Jan D. Bláha.

V těchto chvílích je výzkumný tým na cestě z Wewaku do Port Moresby. Přejeme hodně štěstí v jeho dalších krocích.