SZZ a obhajoby kvalifikačních prací (únor 2024)

Obhajoby kvalifikačních prací (doc. Raška) a státní závěrečné zkoušky (doc. Bláha) proběhnou na katedře geografie dne 6. 2. 2024 od 9–12 hod.

Bližší informace naleznete na STAG.