Ocenění absolventů Severočeskou pobočkou ČGS (2023)

Severočeská pobočka České geografické společnosti na přelomu roku podeváté ocenila kvalifikační práce absolventů UJEP v oboru geografie a jí příbuzných oborech.

Severočeská pobočka ČGS každoročně oceňuje vynikající kvalifikační práce studentů v oblasti geografie, které byly v uplynulém roce obhájeny na UJEP v Ústí nad Labem a doporučeny státnicovými komisemi. Cílem je jednak upozornit odbornou veřejnost na práce hodné zřetele, jednak motivovat absolventy k další práci pro obor geografie! Ocenění se děje pravidelně u příležitosti Dnů geografie, tedy v listopadu, případně na sklonku roku při jiné vhodné příležitosti (seznam prací i z předchozích ročníků).

Za rok 2023 byly oceněny poprvé i práce studentů studijního programu Aplikovaná geoinformatika, který je společně uskutečňován na FŽP a PřF:

  • v kategorii „bakalářské práce“ byly oceněny práce:

Skalní věže v údolí Labe mezi Lovosicemi a Děčínem a jejich hodnocení dle konceptu geomorphosites (katedra geografie PřF UJEP, autor Bc. Matouš Hrubý, vedoucí doc. Pavel Raška)

Časoprostorová analýza vegetace v alpínské tundře Krkonoš – využití dálkového průzkumu (katedra geoinformatiky FŽP UJEP, autorka Bc. Kateřina Kropíková, vedoucí dr. Jana Müllerová)

Příčiny a důsledky uzavírání veřejných základních škol v Česku (katedra geografie PřF UJEP, autor Bc. Jan Peml, vedoucí dr. Petr Meyer)

Tvorba 3D modelů technologických mostů v průmyslovém závodě (katedra geoinformatiky FŽP UJEP, autor Bc. Oto Weber, vedoucí dr. Marcel Brejcha)

  • v kategorii „diplomové práce“ byla oceněna tato práce:

Aktéři komunitního rozvoje v Ústeckém kraji (katedra geografie PřF UJEP, autorka Mgr. Šárka Lukešová, vedoucí dr. Jan Píša)

Všem oceněným gratulujeme!