Úspěšné rigorózní zkoušky a obhajoby prací

Katedra geografie má relativně nově možnost uspořádat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul doktor přírodních věd, tedy titul RNDr.

Díky tomu mohly na naší katedře 6. 2. 2024 proběhnout historicky první zkoušky a obhajoby. Velmi nás těší úspěch obou studentů. Jak Jan Purchard (rozšíření kvalifikační práce na téma „Prostorové pokrytí Ústeckého kraje zdravotnickou záchrannou službou: možnosti zpřesnění analytických podkladů v GIS“), tak Vojtěch Samek (rozšíření kvalifikační práce na téma „Modelování prostorového rozšíření historické pyrotechnické zátěže na Mostecku“) prokázali patřičný vhled do tématu a především v rámci následné zkoušky i zvládnutí širšího teoretického základu geografie ve vazbě na řešené téma.

Oběma absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v profesním a soukromém životě.