RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

Prorektorka pro studium (UJEP)

Odborné zaměření: geomorfologie, přírodní rizika

Místnost: CPTO-4.30, Telefon: +420 475 28 6759, E-mail: alena.chvatalova@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Vzdělání a odborný růst

 • 1986 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze; obor matematika-geografie
 • 1999 Ph.D. – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (v oboru fyzická geografie)

Odborné aktivity

 • 2004-2005 katedra geografie, Ústav přírodních věd UJEP
 • 2005-dosud katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP
 • 2007-dosud prorektorka pro studium UJEP

Významné publikace z poslední doby

 • CHVÁTALOVÁ, A. (2005). Fyzickogeografické přístupy ke studiu vybraných aspektů kulturní krajiny. In BALEJ, M., ANDĚL, J. Komplexní geografické hodnocení kulturní krajiny. Ústí nad Labem : MINO, s. 69-74, ISBN 80-238-9682-2.
 • CHVÁTALOVÁ, A. (2005). Regionální spefika revitalizace těžebních krajin. In Fyzická geografie – krajinná ekologie – trvalá udržitelnost. FG sborník 3, Brno : MU, s. 62-66, ISBN 80-210-3931-0.
 • CHVÁTALOVÁ, A. (2004). Faktory řítivých svahových pohybů na území Českého Švýcarska : Geografický pohled na současné Česko. s. 267-272.
 • CHVÁTALOVÁ, A., KUNC, K. (2004). The changeover to territorial ecological limits – an oportunity for the revitalization of mined landscapes , Badania Geograficzne w poznawaniu srodowiska. p. 474-479.

Projekty

 • „Severozápadní Čechy na prahu třetího tisíciletí – regionálně orientovaný výzkum na PF UJEP Ústí n.L.“, podzáměr 000023 „Geografické zhodnocení regionálního rozvoje severozápadních Čech“, Výzkumný záměr č.00002 (zodpovědný řešitel za podzáměr 000023 J. Anděl)

Členství v odborných organizacích

 • Česká geografická společnost